Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

Vårt Nyhetsbrev!

Evenemang Om du skapar evenemang blir miljöfördelarna stora om du använder miljövänligt papper och miljövänliga rekvisita, köper in närodlad och ekologisk mat, frukt, kaffe och te, samt satsar på kranvatten istället för vatten på flaska. Du kan också inspirera besökarna till evenemanget att gå, cykla, resa kollektivt, eller samåka för att bevara vår värdefulla luft, samt minska koldioxidutsläppet.

El & Värme Ett miljö och hälsoval som alla kan göra oavsett verksamhet, är att byta till ett elbolag som enbart satsar på förnyelsebar energi (sol, vind, vatten).

Resor. Se över dina resor. Om du cyklar och går, samt åker kollektivtrafik till jobbet och dina möten så gör du det bästa du kan! Behöver du bil så satsa på en biogas bil. Det är det absolut renaste för miljön just nu. Behöver du inte bilen så ofta finns det möjlighet att gå med i en bilpool med miljövänliga bilar - eller skapa en bilbool på din ort om det inte redan finns. Mer info. om Sveriges bilpooler och om hur man kan skapa en egen bilpool finns på gronabilister.se

Papper & Reklam. Kanske har du möjlighet att börja arbeta mer papperslöst? I form av att t.ex. att sända dina fakturor och din markandsföring elektroniskt.

För att spara papper kan du återanvända kuvert och återanvända papper som är tomma på ena sidan som anteckningspapper, istället för att köpa nya block. Du kan trycka dina visitkort och ditt markandsföringsmaterial på miljövänligt papper med miljö- och hälsovänlig färg. Förteckning över Svanenmärkta (miljömärkta) tryckerier finner på svanen.nu

Ett grönt företagande är en resa till större medvetenhet och på samma gång bygger du en värdegrund i ditt företagande som är mycket värdefull!

Berätta det för dina kunder!

 

753461_frame

Ett grönt företagande är en resa till större medvetenhet och på samma gång bygger du en värdegrund i ditt företagande som är mycket värdefull!

Texten är författad av: Camilla Åkesson, www.esencia.se  

Företag med miljövänliga produkter och tjänster får ett stabilare förtroende och en bra position på en allt mer miljömedveten marknad.

När vi agerar på markanden som ett miljövänligt företag tar vi ett mycket betydelsefullt ansvar, som ger vinster för vår planet och för allt livs hälsa.

 

gaia

Artikelförfattare:

Camilla Åkesson
Livsinspiratör och Coach. Grundare till Hållbar Livsstil Webbmagasin.

hej@camillaakesson.com
www.camillaakesson.com

 

mooncup

Annonser

gröna företag, miljövänliga produkter, ekologiska produkter

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player