Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

Vårt Nyhetsbrev!

Photo crop (perforated A)

Hälsorisker med trådlös teknik - och hur du kan skydda dig

Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner kan skada vår hälsa allvarligt, och vi bör vara försiktiga, skydda oss själva och framförallt skydda foster och barn, eftersom de är extra känsliga.

För dig som vill se konkreta vetenskapliga studier gällande ämnet, är här en sammanställning på 139 st vetenskapliga studier, som alla visar på hälsorisker med den trådlösa tekniken: http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20101220_cellphone_studies_powerwatch_v4.pdf

Så här kan du skydda dig och dina nära

  • Prata och surfa så lite som möjligt i mobiltelefon, aldrig i närheten av barn, och undvik mobilen helt när du är gravid. Visa hänsyn till andra om du behöver ringa eller surfa, genom att gå en bit ifrån.
  • Byt ut ev. trådlösa telefoner i hemmet och på arbetsplatsen, till telefoner med sladd.
  • Byt även ut ev. trådlös uppkoppling till internet, till modem via sladd.
  • Har du annan trådlös teknik i hemmet eller på arbetsplatsen, se till att få den via saldd istället.
  • Se till att ha din dator kopplad till en jordad sladd - ojordad sladd ger väldigt höga elfält i datorn, tangentbordet och musen.
  • Klaga, protestera och överklaga gällande master i och nära din livsmiljö. Informera kommunen om ny forskning och fakta. Demostrera mot att det nya 4G nätet med master var 300-600 meter byggs ut mer. Allmän protestlista mot 4G kan du skriva under här: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4979

Varför skyddar inte Strålsäkerhetsmyndigheten oss?

Bra fåga. Tyvärr verkar de basera alla sina säkerhetsåtagande gällande strålning från den trådlösa tekniken på uttalanden från ICNIRP. ICNIRP är en Tysk stiftelse vars medlemmar har bindningar till mobilindustrin.

Mer om ICNIRP här: http://monanilsson.wordpress.com/2010/11/01/mobilindustrins-morklaggningsstrategi/

Vad vi ska komma ihåg är att det tog 50 år för Socialstyrelsen att besluta sig för att rökning skadar hälsan. Tobaksindustrins lobbyister hänvisade hela tiden till forskning som inte visade på några hälsorisker med rökning. Idag vet vi att mycket forsking från industrin är designad, för att inte påvisa några hälsorisker, i syfte att deras affärer ska kunna fortsätta utan hinder.

Gällande vetenskapliga bevis, så behövs det många studier som upprepar samma resultat för att något ska kunna klassas om vetenskapligt bevisat. När industrin designar forskning som motbevisar hälsoriskerna, tar det lång tid att få hälsoriskerna vetenskapligt bevisade. Men det betyder inte, att det inte finns allvarliga hälsorisker. Ganska klurigt.

Mer fakta, forskning och läsvärt

*Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör rapporterar Örebro Universitetssjukhus (2010-12-20) http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/universitetssjukhuset_oerebro/pressrelease/view/who-studie-bekraeftar-svensk-forskning-mobilanvaendning-oekar-risken-foer-hjaerntumoer-547972

* Frankrike har förbjudit mobiltelefoner till barn och unga i alla skolor upp till gymnasiet, på grund av hälsoriskerna.

*Läs om pojken som inte längre tål strålning och blir väldigt sjuk i strålande miljöer: http://www.aftenposten.no/amagasinet/article2607844.ece

*Försäkringsbolag ger inte ersättning vid skador som uppkommer vid användning av mobiltelefoner: http://www.dn.se/ekonomi/risk-for-mobilstralning-utesluts-fran-forsakring

*Kommunen Leganés i Spanien sänker gränsvärdet för strålning från mobilmaster 4000 gånger.

*Stavanger kommun tar hälsoriskerna på allvar, och tillämpar försiktighetsprincipen: Alla trådlösa nätverk i skolorna byts ut mot kabel, mobilmaster får inte sättas upp var som helst: http://www.stralevern.no/images/fore_var_mot_straleskader10des2010.pdf

* Mer att läsa på: monanilsson.se  monanilsson.wordpress.com  stralevern.no

*Just nu pågår en studie på Jawaharlal Nehru University, gällande strålning från mobilmaster och mobiltelefoner, där resultatet på råttorna är alarmerande och direkt relevant för människor, enligt forskarteamets ledare. Forskningen indikerar på att mobilmaster och mobiltelefoner kan skada vår fertilitet, ge dubbla DNA brott, påskynda åldrandet, öka risken för hjärtsjukdomar, cancer, ledgångsreumatism, Alzheimers och andra sjukdomar.

Källa:http://www.thehindu.com/news/national/article1033086.ece?homepage=true

Text: Camilla Åkesson

skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning, skadlig strålning, hälsorisker mobiltelefoner mobilmaster och trådlös teknik, hälsorisker trådlös teknik, sjuk av strålning, strålsäkerhetsmyndigheten, sjuk av mobiltelefonen, sjuk av strålning, master och strålning,

mooncup

Annonser

gröna företag, miljövänliga produkter, ekologiska produkter

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player