Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

Vårt Nyhetsbrev!

Medveten Konsumtion

Medvetna konsumenter skapar gott i världen!

De varor och tjänster du köper, påverkar världen och allt livs hälsa! Därför är det bra att Konsumera Medvetet!

Annonser

Begagnat

Fair trade

Ekologiskt

Etisk produktion

Bra kvalitet

Miljövänligt

Närproducerat

Giftfritt

Hälsovänligt

om det är ekologiskt /miljövänligt

Crade to Cradel

Slow Shopping

Simple Living

Vårda det vi har

Saker med lång livslängd

Minimalism

Tacksamhet

Laga/restaurera

Kollektivt ägande

Låna/byta istället för att köpa

Reflektion över vad vi egentligen & verkligen behöver

Berikande ansvarstagande

Nutids- & framtidsvänligt

 Checklista

Ibland kan vi vara påväg att köpa något i ren vana, hast eller för att vi tror att vi behöver saken ifråga. Frågor du kan ställa sig inför köpet är:

1) - Behöver jag verkligen den här varan?

2) - Hur viktig är den för mitt välmående?

3) - Går den att hitta begagnad?

4)- Om jag behöver köpa den ny, hur ser jag
till att mitt val blir så bra miljövänligt och hälsovänligt som möjligt?

5) - Finns varan som ekologisk, miljövänlig och rättvisemärkt/fair trade?

6)- Har jag råd med högsta kvalitet på varan så att den håller så länge som möjligt?

7) - Kan jag annars vänta med att köpa tills jag har råd med en miljövänligare ny vara eller hittar den begagnad? Finns det andra möjligheter?

Lycka till!

Text: medvetenkonsumtion.org och Camilla Åkesson

Hänsyn till miljön

Miljömässigt eller ekologiskt hållbar konsumtion innebär att naturens resurser inte belastas mer än att de kan återhämta sig av egen kraft. För en konsument kan det innebära att välja fisk från bestånd som inte är hotade och att äta mindre kött eftersom köttproduktion ger stora utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt.

Trygga levnadsförhållanden

Socialt hållbar konsumtion innebär att ingen människa far illa i samband med produktionen av de varor man köper. Till exempel råder drägliga arbetsförhållanden och arbetsvillkor vid produktionen. Men socialt hållbar konsumtion innebär också att du som konsument inte tar skada på grund av vad du köper. Till exempel ska de produkter du köpt inte vara farliga att använda eller skadliga för din hälsa.

Text: Konsumentverket.

mooncup
gröna företag, miljövänliga produkter, ekologiska produkter

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player