Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

Vårt Nyhetsbrev!

Mer om mindfulness

Tankarna, känslorna, kroppen

Genom att du observerar dina tankar, känslor, din kropp och dess reaktioner lär du dig b la om dina invanda tanke och reaktionsmönster. När du blir medveten om den inre dialog du för med dig själv kan du sätta stopp för destruktiva tankemönster och därigenom även styra dina känslomässiga reaktioner. Du kommer inse att du kan välja dina tankar, ditt sätt att reagera och agera. När du lär känna din kropp kan du också med ljämna mellanrum mentalt känna igenom den och lösgöra dig ifrån onödiga muskelspänningar och energikrävande kroppställningar.

I mötet med livet

I medveten närvaro blir dina sinnesupplevelser förstärkta. Att äta en måltid i medveten närvaro ger dig de rikaste smakupplevelserna någonsin. Allt du gör och upplever med närvaro förstärks och din livskvalite blir rik.

Smärta

Nästan alla människor bär på en smärtkropp. Innestängda och oförlösta känslor. Och resan hem inuti innebär också att vi får möta det som är oläkt. Men kom ihåg att allt du kan känna kan du läka och det som gör ont finns inte där för att skada oss, det visar sig bara för att det vill läkas så att vi kan bli hela. Mindfulness är ett redskap för/i helande.

Varandet

Med hjälp av medveten närvaro kan du komma i kontakt med ditt "varande" och det allomfattande varandet. Det tomrum där allt uppkommer, den tomma scen där allt spelas upp, lever och dör. Att vara i kontakt med själva varandet är ofta svårt att sätta ord på och upplevs säkert olika för varje individ. För mig innebär det en djupgående trygghet, rymd, mäktighet, rikedom och vila.

Text och citat: Camilla Åkesson, Esencia, www.camillaakesson.com

En resa i det oändliga kan hela din skugga, kanske kommer du tillbaka utan ålder...

För Kurser och Retreat i Mindfulness - Mindfulnessträning

Kontakta Mindfulnessinstruktör: Camilla Åkesson info@camillaakesson tel. 0431-714 99
Webb: www.camillaakesson.com 

mooncup

Annonser

gröna företag, miljövänliga produkter, ekologiska produkter

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player