Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

Vårt Nyhetsbrev!

Moder Jords nya lag

Pachamama

av och i Bolivia

droppe
Cataratas_Arcoiris_Bolivia

Nya lagar om Moder Jord och naturens rättigheter, instiftas i Bolivia.

Detta gör världshistoria. Jorden är mor till alla. Nu etableras en ny relation mellan människa och natur. En harmoni som måste bevaras som en garanti för dess förnyelse, sade vice president Alvaro García Linera. 

Det är mycket glädjande att Moder Jord och naturen äntligen får sina egna lagar och rättigheter, i Bolivia som första land.

De elva nya stadgarna för naturen omfattar: 
rätten till liv och att existera, rätten att ha vitala kretslopp och processer fria från mänsklig förändring, rätten till rent vatten och ren luft, rätt till balans, rätten att inte vara förorenad, och rätten att inte bli cellstrukturmodifierad eller genetiskt förändrad.

Kontroversiellt, kommer detta att förankra naturens rätt att inte påverkas av mega-infrastruktur och utvecklingsprojekt som påverkar ekosystemens balans och de lokala invånarnas samhällen.

Lagen, som är en del av en fullständig omstrukturering av det bolivianska rättssystemet, har varit starkt påverkad av den återuppväckta inhemska världsbild som sätter miljö och jordens existens kallad "Pachamama" i centrum för allt liv.

Efterlängtade och välbehövda rättigheter tycker vi på Hållbar Livsstil Webbmagasin!

Text: Camilla Åkesson, 2011-04-18

Källa: http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights

Våra Gröna Vänner

mooncup

Annonser

gröna företag, miljövänliga produkter, ekologiska produkter

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player